Assistansgodaråd

Felix fick diagnosen autism vid 6-års ålder, tre år senare ny diagnos, autism och utvecklingsstörning. Att få rätt diagnos är så viktigt för att kunna orientera sig, hitta rätt verktyg och söka den hjälp som krävs och behövs.

Alla är vi unika. Felix har ett omfattande assistansbehov men lever idag ett bra liv. Resan har varit lång och innehållet allt från chock, sorg och förtvivlan till ett klart och starkt ljus i tunneln.

Tack vare assistansreformen kan assistansberättigade / anhöriga fritt välja assistansanordnare så tusentals funktionshindrade och därmed också deras närstående har fått en bättre vardag med förhöjd livskvalite. Alla människors lika värde och rättigheter är värdegrunden i LSS-lagen, tyvärr efterlevs den inte alltid utan måste ofta kämpas och tas strid för.

Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter och kan ge konkreta råd. Kostnadsfritt